Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:52 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:51 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:52

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong