Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:52 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:53 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:48

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.44 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong