Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.9%
 • Lượng mưa
  0.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  5.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.4°/25.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.4%
 • Lượng mưa
  4.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/13.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/15.2°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  9.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong