Dự báo thời tiết Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/21.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:48
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.4%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.4%
 • Lượng mưa
  2.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  2.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Phong - Bắc Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Phong

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:48

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.44 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Phong