Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.4%
 • Lượng mưa
  5.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:50
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  7.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:49
T4 27/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  13.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Du