Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
9.33 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
9.33 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:33 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:31 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:29 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:28 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:28 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:27 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:26 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:25 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:25 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:50

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.28 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Du