Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.61 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:31 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Du