Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

80%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Du