Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Du

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:07

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.12 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Du