Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm