Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:10 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

21°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:15 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:09

Thấp/Cao

16°

/

19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm