Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:11 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:12 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:12 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:13 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:14 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:14 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:15 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:17 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:19 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:19 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:19 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:20 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:21 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:21 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:21 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:22 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:11

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.07 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm