Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33%
 • Lượng mưa
  0.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08
T7 25/03
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  2.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/19.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:09
T2 27/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/19.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  6.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19°/17.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.3°/17.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16°/17.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.7%
 • Lượng mưa
  5.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.5°/16.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.5°/16.9°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mây thưa

37°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:08

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

2.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm