Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.9%
 • Lượng mưa
  5.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  3.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  7.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm