Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

19°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm