Dự báo thời tiết Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Pác Nặm - Bắc Kạn 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Pác Nặm

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.53 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Pác Nặm