Thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.13 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.49 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.81 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
7.44 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.71 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

83%

CN 21/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.26 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.27 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

81%

T2 22/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.13 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động