Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:47

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.23 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động