Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:43

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.71 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động