Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.72 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động