Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:06 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:10 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

26°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:15 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:06

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.7 km/h

Điểm ngưng

UV

7.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động