Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.9%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.7%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  7.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:50
CN 12/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.8

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động