Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 10/12
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 11/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.2%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Động

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Động