Thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.3

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.42

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.1

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.5 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.91 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.56 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

62%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.24

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.6

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.19 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

63%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tri Tôn