Dự báo thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:18 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:19 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:20 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:18

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tri Tôn