Dự báo thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tri Tôn