Dự báo thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.4°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T3 28/03
mây đen u ám
38°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.9%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  7.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:08
T4 29/03
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  11.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:08
T5 30/03
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.4%
 • Lượng mưa
  3.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.2°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08
T6 31/03
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.5%
 • Lượng mưa
  4.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:56/18:08

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:08

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tri Tôn