Dự báo thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:08

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.6 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

3.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tri Tôn