Dự báo thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:09 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:09 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:08 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:08 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:08 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:08 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:08 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tri Tôn - An Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tri Tôn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:09

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.01 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tri Tôn