Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

38°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Yên

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.59 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

6:03 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Yên