Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.8%
 • Lượng mưa
  1.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 22/02
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.9%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.7%
 • Lượng mưa
  4.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.5°/20.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.4%
 • Lượng mưa
  7.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.9°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  5.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.2°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Yên

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Yên