Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.7%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:12
T7 25/03
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.2%
 • Lượng mưa
  7.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:12
CN 26/03
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:59/18:12
T2 27/03
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.2%
 • Lượng mưa
  5.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:58/18:13
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/19.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.9%
 • Lượng mưa
  2.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.3°/18.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:57/18:13

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Yên

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:12

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

2.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Yên