Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:53 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:54 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:55 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:56 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:56 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:57 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:58 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Yên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:52

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.006 km

wind

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Yên