Dự báo thời tiết Huyện Văn Yên - Yên Bái 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

39°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:12 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

40°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

38°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

40°/31°

temperature
Sáng/tối

28°/36°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

40°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/35°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:21 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

39°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Văn Yên - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Văn Yên

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:12

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.14 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Văn Yên