Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Trạm Tấu

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:54

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.08 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu