Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:11 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:12 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:12 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

38°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Trạm Tấu

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:03/18:11

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:03 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu