Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:42
T2 12/06
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  19.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:43
T3 13/06
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  40.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:43
T4 14/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  6.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:43
T5 15/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  14.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trạm Tấu

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:42

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu