Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  7.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:51
T2 06/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/21.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.5%
 • Lượng mưa
  5.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T3 07/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.9%
 • Lượng mưa
  4.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  5.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.8%
 • Lượng mưa
  5.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Trạm Tấu

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu