Dự báo thời tiết Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/15°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:47 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

22°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:48 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

10°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:49 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:49 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:50 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:53 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Trạm Tấu - Yên Bái 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Trạm Tấu

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:47

Thấp/Cao

11°

/

21°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.7 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Trạm Tấu