Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:12 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:12 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:13 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:14 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

39°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

39°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

40°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

40°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

39°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

39°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:21 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/34°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

39°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/35°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Yên

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/18:12

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.95 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

2.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:01 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Yên