Thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

86%

T5 08/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.022 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.795 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.11 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.04 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

88%

T6 09/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.944 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

5.756 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.37 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.72 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.703 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.758 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lục Yên

mưa vừa

33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:17 am
6:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Yên