Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.37 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Yên