Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  4.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.6%
 • Lượng mưa
  5.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.4°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.1%
 • Lượng mưa
  4.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/22.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.3%
 • Lượng mưa
  4.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:54
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42.1%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Yên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:52

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

9.086 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Yên