Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  3.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa cường độ nặng
27°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  12.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.2%
 • Lượng mưa
  4.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  4.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lục Yên - Yên Bái 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lục Yên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lục Yên