Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:08 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:10 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:10 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:11 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới


Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.52 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên