Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:45
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:44
T4 04/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.6%
 • Lượng mưa
  4.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:45

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên