Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.5°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.4%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.6%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.3%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.6%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên