Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên