Dự báo thời tiết Phúc Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Phúc Yên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Phúc Yên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.37 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phúc Yên