Dự báo thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/16°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Dương