Dự báo thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Dương

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.63 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Dương