Dự báo thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.5%
 • Lượng mưa
  3.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  2.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  1.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.5%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53
CN 12/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.5%
 • Lượng mưa
  1.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Dương

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:51

Thấp/Cao

21°

/

21°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Dương