Dự báo thời tiết Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:18 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:19 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:19 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:20 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:20 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:20 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:21 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tam Dương

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:11

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tam Dương