Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

39°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

39°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.42 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch