Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch