Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:54 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:53 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:52 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:48 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:47 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:46 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:39 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:38 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:37 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:36 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:54

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch