Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  5.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:52
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:51
T4 27/09
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T5 28/09
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.1%
 • Lượng mưa
  1.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T6 29/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  7.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:52

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch