Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:45 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

21°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:46 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:47 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:47 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:48 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:48 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:49 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:50 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:51 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch

bầu trời quang đãng

17°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:45

Thấp/Cao

12°

/

23°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.12 km/h

Điểm ngưng

-2°

UV

7.26

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch