Dự báo thời tiết Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:41 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lập Thạch

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lập Thạch