Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79%
 • Lượng mưa
  3.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  1.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30%
 • Lượng mưa
  0.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53
CN 12/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Phúc

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:51

Thấp/Cao

21°

/

21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Phúc