Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:11 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Phúc

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:11

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Phúc