Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
4.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Lượng mưa Vĩnh Phúc 15 ngày tới

Thời tiết Vĩnh Phúc

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.05 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Phúc