Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.43

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.3

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

75%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

23%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.49 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

71%

T6 24/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Vĩnh Phúc

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Vĩnh Phúc